Profesor Gilles-Eric Séralini, który obnaża prawdę na temat pestycydów, które zjadamy codziennie!

Jego prace nad Roundupem i GMO zostały szczególnie skrytykowane w 2012 roku, kiedy opublikował wyniki pierwszych długofalowych dwuletnich badań jego toksyczności na szczurach.